CANNOT TRANSLATE

Kiến trúc wpantund OTantund

wpantund là trình điều khiển/trình quản lý giao diện mạng không gian người dùng cung cấp giao diện mạng IPv6 gốc cho Bộ xử lý mạng (NCP). Nó được viết và phát triển bởi Nest Labs để hỗ trợ tốt hơn cho việc kết nối Thread trên các hệ điều hành giống Unix. Công nghệ này sử dụng Spinel để giao tiếp với NCP.

wpantund không được đưa vào OpenThread. Để biết thêm thông tin, hãy xem kho lưu trữ GitHub GitHub.

Bộ chuyển đổi SPI/HDLC

spi-hdlc-adapter là một công cụ trình bày giao diện SPI dưới dạng luồng nối tiếp không đồng bộ được mã hoá HDLC-lite.

Công cụ này dùng để hỗ trợ các thiết kế phần cứng trong đó máy chủ Linux và CPU OpenThread được kết nối thông qua SPI. Lợi ích của spi-hdlc-adapterwpantund có thể chạy không sửa đổi như thể ứng dụng đang giao tiếp với NCP thông qua kết nối nối tiếp chuẩn.

spi-hdlc-adapter sử dụng giao thức SPI đã nêu trong Phụ lục A.2 của Bản nháp giao thức Internet của Quayel. Để biết thêm thông tin, hãy xem README trong kho lưu trữ GitHub của OpenThread.