Testowanie połączeń

Wyświetl źródło na GitHubie

Po uruchomieniu Dockera OTBR utwórz sieć Thread i przetestuj połączenie z internetem.

Tworzenie sieci wątków

Strona główna interfejsu OTBR Web GUI

Na komputerze z systemem Dockera OTBR:

Otwórz okno przeglądarki i wejdź na stronę 127.0.0.1:8080. Jeśli Docker OTBR działa prawidłowo, wczytywany jest interfejs OTBR Web GUI.

Wybierz opcję „Formularz” i zmień niektóre domyślne dane logowania. Zalecamy pozostawienie domyślnych wartości kanałów i prefiksów mesh. Niezależnie od tego, czego używasz, zanotuj je, aby móc później przetestować oddzielny węzeł w wątku.

Parametr Wartość przykładowa
Nazwa sieci 4444 OTBR
PAN 0x4444
Klucz sieci 33334444333344443333444433334444
Identyfikator rozszerzonego numeru PAN 3333333344444444
Hasło 444444
kanału 15
Prefiks sieci typu mesh fd11:22:

Wybierz FORMULARZ, aby utworzyć sieć Thread. Sprawdź dane wyjściowe w oknie terminala, w którym działa Docker OTBR. Powinny być widoczne dane wyjściowe otbr-agent w przypadku dodania prefiksu mesh i adresu SLAAC:

otbr-agent[224]: [INFO]-CLI-----: execute command: prefix add fd11:22::/64 pasor

Te dane wyjściowe są wymagane do połączenia z internetem w sieci Thread.

Wyświetl drugi węzeł węzła

Po uruchomieniu Dockera OTBR dodaj oddzielny węzeł Thread do sieci i sprawdź, czy ma połączenie z internetem.

Jeśli używasz fizycznego RCP z Dockerem OTBR, do przetestowania użyj drugiego fizycznego węzła wątku. Jeśli używasz symulowanego RCP z Dockerem OTBR, użyj drugiego symulowanego węzła do testowania.

Węzeł fizyczny

Utwórz i uruchom wolny węzeł Thread na wybranej obsługiwanej platformie. Ten węzeł nie musi być tworzony z użyciem określonych przełączników kompilacji.

Podstawowe instrukcje dotyczące tworzenia kompilacji znajdziesz w artykule Build OpenThread.

Zajrzyj do artykułu na temat tworzenia sieci wątków z tablicami nRF52840 i biblioteki OpenThread, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami tworzenia i wczytywania platformy Nordic nRF52840.

 1. Po utworzeniu i migotaniu podłącz urządzenie Thread do komputera, na którym działa Docker Docker przez USB. Otwórz screen w nowym oknie terminala, aby uzyskać dostęp do interfejsu wiersza poleceń. Jeśli na przykład urządzenie jest podłączone na porcie /dev/ttyACM1:

  screen /dev/ttyACM1 115200
  

 2. Naciśnij Enter, aby wyświetlić wiersz poleceń wiersza poleceń >Thread.

Symulowany węzeł wątku

 1. Otwórz nowe okno terminala na komputerze z uruchomionym Dockerem OTBR.

 2. Uruchom aplikację wiersza poleceń, aby wyświetlić symulowany węzeł:

  cd ~/openthread
  ./build/simulation/examples/apps/cli/ot-cli-ftd 2
  

 3. Naciśnij Enter, aby wyświetlić wiersz poleceń wiersza poleceń >Thread.

Dołącz drugi węzeł do sieci Thread

Za pomocą interfejsu wiersza poleceń OpenThread – fizycznego lub symulowanego węzła Thread – dołącz węzeł do sieci Thread utworzonej przez Dockera OTBR.

 1. Zaktualizuj dane logowania do sieci typu Thread dla węzła, używając minimalnych wymaganych wartości z Dockera OTBR:

  dataset networkkey 33334444333344443333444433334444
  Done
  dataset commit active
  Done
  

 2. Wyświetl interfejs Thread i uruchom Thread:

  ifconfig up
  Done
  thread start
  Done
  

 3. Węzeł powinien automatycznie dołączyć do sieci OTBR Thread. W ciągu 2 minut powinna być router:

  state
  router
  

 4. Sprawdź adresy IP węzła, aby upewnić się, że ma on adres IPv6 z prefiksem on-me (fd11:22::/64) określonym podczas tworzenia sieci typu Thread:

  ipaddr
  fd11:22:0:0:614e:4588:57a1:a473
  fd33:3333:3344:0:0:ff:fe00:f801
  fd33:3333:3344:0:1b5f:db5:ecac:a9e
  fe80:0:0:0:e0c4:5304:5404:5f70:98cd
  

Pingowanie adresu publicznego

W tym momencie powinno być możliwe pingowanie publicznego adresu IPv4 z autonomicznego węzła Thread. Ponieważ wątek używa tylko protokołu IPv6, publiczny adres IPv4 zostanie automatycznie przetłumaczony na IPv6 przez połączenie z prefiksem NAT64 w sieci Thread.

 1. Aby wyświetlić prefiks NAT64 w sieci typu Thread:

  netdata show
  Prefixes:
  fd11:22:0:0::/64 paros med d400
  Routes:
  fdb5:7875:8e0e:2:0:0::/96 sn low d400
  fd11:1111:1122:2222::/64 s med d400
  Services:
  44970 5d fd5179ed685532847aaa91505f016bbad11f s d400
  44970 01 00000500000e10 s d400
  Done
  
  fdb5:7875:8e0e:2:0:0::/96 to prefiks NAT64 w sieci typu Thread.

 2. Pinguj adres IPv4 z interfejsu wiersza poleceń w wolnym węźle Thread, aby przetestować jego połączenie z internetem:

  ping 8.8.8.8
  Pinging synthesized IPv6 address: fdb5:7875:8e0e:2:0:0:808:808
  16 bytes from fdb5:7875:8e0e:2:0:0:808:808: icmp_seq=15 hlim=119 time=48ms
  

Sukces! Drugi węzeł Thread może teraz komunikować się z internetem przez Dockera OTBR.