בדיקת קישוריות

הצגת המקור ב-GitHub

לאחר שהתחלתם את OTBR Docker, תוכלו ליצור רשת Thread ולבדוק את הקישוריות שלה לאינטרנט.

יוצרים את רשת השרשורים

דף הבית של GUI של OTBR

במחשב שפועל בו OTBR Docker:

פותחים חלון דפדפן ועוברים אל 127.0.0.1:8080. אם OTBR Docker פועל כראוי, ה-GUI של ה-OTBR נטען.

בוחרים באפשרות 'טופס' ומשנים חלק מפרטי ברירת המחדל. מומלץ להשאיר את ערכי ברירת המחדל של הערכים 'ערוץ' ו'קידומת ברשת'. כדאי להשתמש בכל הערה שאתם רושמים, כדי שתוכלו לבדוק את צומת השרשורים במועד מאוחר יותר.

פרמטר ערך לדוגמה
שם הרשת OTBR4444
מזהה PAN 0x4444
מפתח רשת 33334444333344443333444433334444
מזהה PAN מורחב 3333333344444444
ביטוי סיסמה 444444
ערוץ 15
קידומת רשת fd11:22::

בוחרים באפשרות טופס כדי ליצור את רשת השרשורים. יש לבדוק את הפלט בחלון הטרמינל שפועל בו OTBR Docker. פלט היומן של otbr-agent אמור להופיע כשמוסיפים את התחילית 'רשת' ואת הכתובת של SLAAC:

otbr-agent[224]: [INFO]-CLI-----: execute command: prefix add fd11:22::/64 pasor

הפלט הזה נדרש עבור חיבור לאינטרנט עבור רשת Thread.

הצגת צומת שרשור שני

באמצעות OTBR Docker פועל, מוסיפים צומת Thread עצמאי לרשת Thread ובודקים שיש לו קישוריות לאינטרנט.

אם משתמשים ב-RCP פיזי עם OTBR Docker, משתמשים בצומת Thread פיזי שני כדי לבדוק. אם משתמשים ב-RCP עם הדמיה עם OTBR Docker, כדאי להשתמש בצומת סימולציה שני כדי לבדוק.

צומת של שרשור פיזי

אתם יכולים ליצור ולהבליט צומת Thread עצמאי בפלטפורמה הנתמכת שבחרתם. אין צורך לבנות את הצומת עם מתגי build ספציפיים.

לקבלת הוראות בסיסיות ליצירה, אפשר לעיין במאמר Build OpenThread.

לקבלת הוראות מפורטות לבנייה ולהבהוב של פלטפורמת nRF52840 הנורדית, אפשר לעיין בקטע Build a Thread network with nRF52840 and OpenThread Codelab.

 1. לאחר הבנייה והבהוב, יש לחבר את מכשיר החוט למכונה שמפעילה את אביזר העגינה של OTBR באמצעות USB. אפשר להשתמש ב-screen בחלון חדש של טרמינל כדי לגשת ל-CLI. לדוגמה, אם המכשיר מותקן ביציאה /dev/ttyACM1:

  screen /dev/ttyACM1 115200
  

 2. מקישים על Enter כדי להציג את ההודעה בלחיצה ארוכה על הסמל >.

סימולציה של צומת השרשור

 1. פותחים חלון טרמינל חדש במחשב שבו פועל OTBR Docker.

 2. מפעילים את אפליקציית ה-CLI כדי להציג צומת מדומה:

  cd ~/openthread
  ./build/simulation/examples/apps/cli/ot-cli-ftd 2
  

 3. מקישים על Enter כדי להציג את ההודעה בלחיצה ארוכה על הסמל >.

איחוד הצומת השני לרשת השרשורים

באמצעות CLI של OpenThread לצומת Thread פיזי או סימולציה של שרשור, מצטרפים לצומת לרשת Thread שנוצרת על ידי OTBR Docker.

 1. מעדכנים את פרטי הכניסה של פרוטוקול Thread לצומת, באמצעות הערכים המינימליים הנדרשים מ-OTBR Docker:

  dataset networkkey 33334444333344443333444433334444
  Done
  dataset commit active
  Done
  

 2. פותחים את ממשק השרשור ומתחילים את השרשור:

  ifconfig up
  Done
  thread start
  Done
  

 3. הצומת צריך להצטרף לרשת שרשור OTBR באופן אוטומטי. בתוך שתי דקות, הסטטוס שלו יהיה router:

  state
  router
  

 4. בודקים את כתובות ה-IP של הצומת כדי לוודא שיש לו כתובת IPv6 עם קידומת רשת של fd11:22::/64 כפי שצוינה בשרשור של רשת השרשורים:

  ipaddr
  fd11:22:0:0:614e:4588:57a1:a473
  fd33:3333:3344:0:0:ff:fe00:f801
  fd33:3333:3344:0:1b5f:db5:ecac:a9e
  fe80:0:0:0:e0c4:5304:5404:5f70:98cd
  

שליחת פינג לכתובת ציבורית

בשלב הזה צריכה להיות לכם אפשרות לשלוח פינג לכתובת IP ציבורית מסוג IPv4 מצומת השרשור העצמאי. מאחר שהשרשור משתמש רק ב-IPv6, הכתובת הציבורית מסוג IPv4 תתורגם באופן אוטומטי ל-IPv6 על ידי שילוב עם הקידומת NAT64 ברשת Thread.

 1. כדי לראות את הקידומת NAT64 ברשת Thread:

  netdata show
  Prefixes:
  fd11:22:0:0::/64 paros med d400
  Routes:
  fdb5:7875:8e0e:2:0:0::/96 sn low d400
  fd11:1111:1122:2222::/64 s med d400
  Services:
  44970 5d fd5179ed685532847aaa91505f016bbad11f s d400
  44970 01 00000500000e10 s d400
  Done
  
  כאן fdb5:7875:8e0e:2:0:0::/96 מופיעה הקידומת NAT64 ברשת Thread.

 2. נדנוד על כתובת IPv4 מ-CLI של צומת השרשורים העצמאי כדי לבדוק את קישוריות האינטרנט:

  ping 8.8.8.8
  Pinging synthesized IPv6 address: fdb5:7875:8e0e:2:0:0:808:808
  16 bytes from fdb5:7875:8e0e:2:0:0:808:808: icmp_seq=15 hlim=119 time=48ms
  

זהו! הצומת השני של השרשור יכול לתקשר עם האינטרנט דרך OTBR Docker.