הגדרת נתב DUT

לפני שממשיכים, מומלץ להיכנס ל-OpenThread Hardware Codelab, שמפרט איך להגדיר את הסביבה ולהתקין את כל הכלים והתוכנות הנחוצים כדי להבהב את nRF52840 ה-DK המשומש במדריך הזה.

בנייה של OpenThread

 1. שכפול המאגר של OpenThread והחלפה למאגרסימוכין לשרשורים 26/09/2018 releaseרוצה:
  git clone https://github.com/openthread/openthread
  cd openthread
  git checkout -b thread-reference-20180926
 2. התקן את מאגר הכלים של GNU ותלות אחרות:
  ./script/bootstrap
 3. בנה את הדוגמה nRF52840. המתג USB=1 מאפשר חיבור מובנה ל-USB CDC ACM כהעברה טורית.
  make -f examples/Makefile-nRF52840 BORDER_AGENT=1 BORDER_ROUTER=1 COMMISSIONER=1 \
   DHCP6_CLIENT=1 DHCP6_SERVER=1 JOINER=1 MAC_FILTER=1 REFERENCE_DEVICE=1 \
   UDP_FORWARD=1 USB=1

הבזק וחבר את ה-NCP

חיבור נורדי ל-OTBR

יש לעיין בהתקן Flash nRF52840 ולחבר את השלבים ב-nRF52840 מהמדריך לקושחת NCP לפני-היצירה, כדי לקבל הוראות לגבי אופן ההבזק של ה-nRF52840DK על ידי חיבור ל-NCP וחיבורו ל-Raspberry Pi.

ניתן למצוא הוראות דומות גם ב-OpenThread Hardware Codelab.

הגדרה של פאי פטל

עיין בשלב ההורדה וההתקנה של מערכת ההפעלה מדף הפלטפורמה של Raspberry Pi 3B (RPi3B) Border Router לקבלת הוראות להתקנת מערכת ההפעלה ולהגדרת המכשיר.

בנוסף להגדרה ולתצורה הרגילות של RPi3B, התקן את git ומספר שירותים מומלצים:

sudo apt-get install git screen tcpdump

הגדרת נתב גבול OpenThread

 1. שכפל את מאגר הניתוב OpenThread Border ועבור למאגרשרשור אישור 19-08-2018 releaseרוצה:
  git clone https://github.com/openthread/ot-br-posix
  cd ot-br-posix
  git checkout -b thread-br-certified-20180819
 2. יחסי תלות של התקנות:
  ./script/bootstrap
 3. הידור של OTBR ו-wpantund והתקנתם, באמצעות אישור OTBR עבור wpantund:
  WPANTUND_COMMIT=8c189c6 ./script/setup
 4. יש לפתוח את /etc/wpantund.conf ולעדכן את יציאת ה-UART עבור ה-nRF52840 DK NCP:
  Config:NCP:SocketPath '/dev/ttyACM0'
 5. הפעלה מחדש של השירות wpantund:
  sudo service wpantund restart

נתב הגבול אמור לפעול עכשיו. ראו OpenThread Border נתב לקבלת מידע נוסף על OTBR.