otRadioTimeStats

#include <radio_stats.h>

Zawiera statystyki dotyczące radia.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mDisabledTime
uint64_t
Łączny czas wyłączenia radia (w mikrosekundach).
mRxTime
uint64_t
Łączny czas transmisji radiowej w mikrosekundach.
mSleepTime
uint64_t
Łączny czas działania radia w trybie uśpienia (w mikrosekundach).
mTxTime
uint64_t

Atrybuty publiczne

mDisabledTime

uint64_t otRadioTimeStats::mDisabledTime

Łączny czas wyłączenia radia (w mikrosekundach).

mRxTime

uint64_t otRadioTimeStats::mRxTime

Łączny czas transmisji radiowej w mikrosekundach.

mSleepTime

uint64_t otRadioTimeStats::mSleepTime

Łączny czas działania radia w trybie uśpienia (w mikrosekundach).

mTxTime

uint64_t otRadioTimeStats::mTxTime

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.