otLogHexDumpInfo

#include <logging.h>

Reprezentuje informacje używane do generowania danych wyjściowych zrzutu szesnastkowego.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mDataBytes
const uint8_t *
Koniec danych.
mDataLength
uint16_t
Długość danych (liczba bajtów w polu mDataBytes)
mIterator
uint16_t
Iterator używany przez stos OT. MUSI być zainicjowana na zero.
mLine[73]
char
Bufor, na który zostanie wygenerowany 1 wiersz wygenerowanego zrzutu szesnastkowego.
mTitle
const char *
Tytuł, do którego ma być dodany nagłówek tabeli (NIE MOŻE to być NULL).

Atrybuty publiczne

mDataBytes

const uint8_t * otLogHexDumpInfo::mDataBytes

Koniec danych.

mDataLength

uint16_t otLogHexDumpInfo::mDataLength

Długość danych (liczba bajtów w polu mDataBytes)

mIterator

uint16_t otLogHexDumpInfo::mIterator

Iterator używany przez stos OT. MUSI być zainicjowana na zero.

mLine

char otLogHexDumpInfo::mLine[73]

Bufor, na który zostanie wygenerowany 1 wiersz wygenerowanego zrzutu szesnastkowego.

mTitle

const char * otLogHexDumpInfo::mTitle

Tytuł, do którego ma być dodany nagłówek tabeli (NIE MOŻE to być NULL).

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.