הדרכה על הרשת

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

הצגת המקור ב-GitHub

נציב ומחבר

כדי להשתמש ב'עמלות' צריך מכשיר אחד עם תפקיד 'מנחה' ומכשיר אחד עם תפקיד 'הצטרפות'. מכשיר ה-עמלה הוא מכשיר המחולק לרשת שרשור קיימת, או מכשיר חיצוני לרשת שרשור (למשל טלפון נייד) שמבצע את תפקיד המפקח. המחבר הוא המכשיר שרוצה להצטרף לרשת השרשורים.

מפקח על השרשור משמש לאימות מכשיר ברשת. הוא לא מעביר או מחזיק בפרטי הכניסה של רשת השרשורים, כמו מפתח הרשת.

המדריך הזה כולל השיטה 'הזמנה בסיסית ברשת' ללא עמלה חיצונית או נתב גבולות. לקבלת מידע על אופן השימוש ב'אדמין חיצוני', כדאי לעיין במאמר חיצוני להקצאת שרשורים.

דוגמה להזמנה באמצעות מכשירים וירטואליים: OpenThread Simulation Codelab.

הפעלת תפקידים

כדי להפעיל את התפקידים של הנציב או של חבר הצוות, יש לבחור את האפשרויות הבאות ליצירת חיתוך:

אפשרות תיאור
-DOT_COMMISSIONER=ON הפעלה של תפקיד המפקח
-DOT_JOINER=ON התפקיד 'חבר/ה' מופעל

לדוגמה, כדי ליצור פלטפורמה לדוגמה CC2538 לשימוש כהצטרפות בלבד:

./script/build -DOT_JOINER=ON

הבזק כל קובץ בינארי למכשיר הרצוי. מכשיר אחד משמש כממונה, ומכשיר אחר בתור המפקח.

ניתן למצוא הוראות ספציפיות לבניית פלטפורמות נתמכות ולהבליט אותן בכל מאגר של OpenThread. למידע נוסף על מאגר הנתונים, תוכלו להיכנס לארגון OpenThread GitHub.

יצירת רשת

יצירת רשת במכשיר שפועלת בתור המפקח:

dataset init new
Done
dataset
Active Timestamp: 1
Channel: 13
Channel Mask: 07fff800
Ext PAN ID: d63e8e3e495ebbc3
Mesh Local Prefix: fd3d:b50b:f96d:722d/64
Network Key: dfd34f0f05cad978ec4e32b0413038ff
Network Name: OpenThread-8f28
PAN ID: 0x8f28
PSKc: c23a76e98f1a6483639b1ac1271e2e27
Security Policy: 0, onrcb
Done
dataset commit active
Done
ifconfig up
Done
thread start
Done

ממתינים כמה שניות ומוודאים שהמכשיר הפך למוביל בתחום השרשורים:

state
leader
Done

התחלת תפקיד הנציב

באותו מכשיר, מתחילים את תפקיד הנציב:

commissioner start
Done

משתמשים בתו הכללי לחיפוש * כדי לאפשר לכל חבר שיש לו את פרטי הכניסה שצוינו כדי להצטרף לרשת. פרטי המחבר מצורפים (יחד עם מזהה ה-PAN המורחב ושם הרשת) המורחבים כדי ליצור את המפתח ששותף מראש עבור המכשיר (PSKd). לאחר מכן, ה-PSKd משמש לאימות מכשיר במהלך ביצוע Thread. פרטי המחבר צריכים להיות ייחודיים לכל מכשיר.

commissioner joiner add * J01NME
Done

הגבלה למנוי ספציפי

כדי להגביל את ההזמנה של מכשיר הצטרפות ספציפי, יש להשתמש בפרמטר eui64, שהוא מכשיר ה-IEEE-64 שהוקצה על ידי המכשיר.

במכשיר המשמש כהצטרפות, מקבלים את EUI-64:

eui64
2f57d222545271f1
Done

יש להשתמש בערך הזה במקום התו הכללי לחיפוש בפקודה commissioner joiner במכשיר של המפקח:

commissioner joiner add 2f57d222545271f1 J01NME
Done

איך מצטרפים לתפקיד 'הצטרפות'

במכשיר המשמש כהצטרפות, מבצעים איפוס להגדרות המקוריות ומפעילים את התפקיד 'חבר/ה' עם פרטי הכניסה שצירפת ל'מנהל':

factoryreset
ifconfig up
Done
joiner start J01NME
Done

ממתינים כמה שניות עד לאישור:

Join success!

מכשיר ההצטרפות אימת בהצלחה את עצמו בעזרת הנציבות וקיבל פרטי כניסה לרשת Thread.

עכשיו אפשר להתחיל שרשור במכשיר ההצטרפות:

thread start
Done

אימות האימות

בודקים את מצב המכשיר של ההצטרפות כדי לוודא שהוא הצטרף לרשת. בתוך שתי דקות, המדינה עוברת מהילדות לנתב:

state
child
Done
...
state
router
Done