עמלה חיצונית

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

הצגת המקור ב-GitHub

הזמנת שרשורים חיצוניים

Openthread Border Router (OTBR) כולל סוכן Thread Border (סוכן שרשור שרשורי), שתומך בהזמנת Thread חיצונית. ב'שרשור שרשורים חיצוני', מכשיר שנמצא מחוץ לרשת Thread (לדוגמה, טלפון נייד) מזמין מכשירים חדשים לרשת.

מנהל השרשורים נועד לאמת משתמש (מפקח חיצוני) או מכשיר שרשור ברשת השרשור. לאחר האימות,

זוהי דוגמה להזמנה מסוג תדרים, כאשר פרטי הכניסה של רשת Thread מועברים בין מכשירים ברדיו.

המדריך הזה מפרט איך להזמין מכשיר OpenThread לרשת שנוצרה ומנוהלת על ידי ממשק ה-GUI של OTBR.

הוראות לעמלה ללא עמלה חיצונית מפורטות בעמלות על הרשת.