מרכז שליטה איכותי

נתוני סיכום של מדדי איכות של OpenThread.

בסקירה הטכנית על מרכז הבקרה של OpenThread אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליכי הבדיקה שלנו ואיך לנתח את התוצאות.