otPdProcessedRaInfo

#include <border_routing.h>

Platform tarafından oluşturulan ve işlenen RA mesajlarının veri grubunu temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mLastPlatformRaMsec
uint32_t
Son işlenen RA mesajının zaman damgası.
mNumPlatformPioProcessed
uint32_t
OMR öneklerinin eklenmesi için işlenen PIO sayısı.
mNumPlatformRaReceived
uint32_t
ProcessPlatformGeneratedRa tarafından işlenen platform tarafından oluşturulan RA sayısı.

Herkese açık özellikler

mLastPlatformRaMsec

uint32_t otPdProcessedRaInfo::mLastPlatformRaMsec

Son işlenen RA mesajının zaman damgası.

mNumPlatformPioProcessed

uint32_t otPdProcessedRaInfo::mNumPlatformPioProcessed

OMR öneklerinin eklenmesi için işlenen PIO sayısı.

mNumPlatformRaReceived

uint32_t otPdProcessedRaInfo::mNumPlatformRaReceived

ProcessPlatformGeneratedRa tarafından işlenen platform tarafından oluşturulan RA sayısı.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.