otBorderRoutingRouterEntry

#include <border_routing.h>

Altyapı bağlantısında keşfedilen bir yönlendiriciyi temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mAddress
Yönlendiricinin IPv6 adresi.
mManagedAddressConfigFlag
bool
Yönlendiricinin Yönetilen Adres Yapılandırması işareti (M işareti).
mOtherConfigFlag
bool
Yönlendiricinin Diğer Yapılandırma işareti (O işareti).
mStubRouterFlag
bool
Yönlendiricinin Sap Yönlendirici işareti.

Herkese açık özellikler

mAddress

otIp6Address otBorderRoutingRouterEntry::mAddress

Yönlendiricinin IPv6 adresi.

mManagedAddressConfigFlag

bool otBorderRoutingRouterEntry::mManagedAddressConfigFlag

Yönlendiricinin Yönetilen Adres Yapılandırması işareti (M işareti).

mOtherConfigFlag

bool otBorderRoutingRouterEntry::mOtherConfigFlag

Yönlendiricinin Diğer Yapılandırma işareti (O işareti).

mStubRouterFlag

bool otBorderRoutingRouterEntry::mStubRouterFlag

Yönlendiricinin Sap Yönlendirici işareti.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.