אימות היציאה

הצגת המקור ב-GitHub

אימות בסיסי דרוש כדי לאמת יציאה מוצלחת של OpenThread לדוגמה של פלטפורמת חומרה חדשה.

הידור לפלטפורמת היעד

הדגמת build מצליחה על ידי הידור של אפליקציית OpenThread לדוגמה לפלטפורמת היעד.

./script/build efr32mg12 -DBOARD=brd4161a

אינטראקציה עם CLI

הפגינו ביצוע מוצלח של OpenThread ו-UART על ידי אינטראקציה עם ה-CLI.

יש לפתוח מסוף אל /dev/ttyACM0 (הגדרות יציאה טורית: 115200 8-N-1). יש להקליד help לקבלת רשימה של פקודות.

help
help
autostart
bufferinfo
...
version
whitelist

יצירה של רשת Thread

מדגימים טיימרים בהצלחה לפרוטוקולים על ידי יצירת רשת שרשורים ואימות הצומת עבר למצב Leader.

dataset init new
Done
dataset
Active Timestamp: 1
Channel: 13
Channel Mask: 07fff800
Ext PAN ID: d63e8e3e495ebbc3
Mesh Local Prefix: fd3d:b50b:f96d:722d/64
Network Key: dfd34f0f05cad978ec4e32b0413038ff
Network Name: OpenThread-8f28
PAN ID: 0x8f28
PSKc: c23a76e98f1a6483639b1ac1271e2e27
Security Policy: 0, onrcb
Done
dataset commit active
Done
ifconfig up
Done
thread start
Done

יש להמתין מספר שניות...

state
leader
Done

צירוף צומת נוסף

הדגמת תקשורת רדיו מוצלחת על ידי צירוף צומת שני לרשת שרשורים החדשה שנוצרה באמצעות אותו מפתח רשת שרשור ומזהה PAN מהצומת הראשון:

dataset networkkey dfd34f0f05cad978ec4e32b0413038ff
Done
dataset panid 0x8f28
Done
dataset commit active
Done
routerselectionjitter 1
Done
ifconfig up
Done
thread start
Done

יש להמתין מספר שניות...

state
router
Done

פינג בין מכשירים

הדגמת תקשורת מוצלחת של נתיב נתונים על ידי שליחה/קבלה של הודעות בקשה/תגובה מסוג ICMPv6 Echo.

רשימה של כל כתובות IPv6 של המנהיג:

ipaddr
fdde:ad00:beef:0:0:ff:fe00:fc00
fdde:ad00:beef:0:0:ff:fe00:800
fdde:ad00:beef:0:5b:3bcd:deff:7786
fe80:0:0:0:6447:6e10:cf7:ee29
Done

שליחת פינג של ICMPv6 מנתב לכתובת של ראשי תיבות של Mesh-Local EID IPv6:

ping fdde:ad00:beef:0:5b:3bcd:deff:7786
16 bytes from fdde:ad00:beef:0:5b:3bcd:deff:7786: icmp_seq=1 hlim=64 time=24ms

איפוס מכשיר ואימות הקובץ המצורף

להדגים פונקציונליות שאינה תנודתית על ידי איפוס המכשיר ואימות החיבור שלו מחדש לאותה רשת ללא התערבות המשתמש.

הפעלת רשת של Thread:

dataset init new
Done
dataset
Active Timestamp: 1
Channel: 13
Channel Mask: 07fff800
Ext PAN ID: d63e8e3e495ebbc3
Mesh Local Prefix: fd3d:b50b:f96d:722d/64
Network Key: dfd34f0f05cad978ec4e32b0413038ff
Network Name: OpenThread-8f28
PAN ID: 0x8f28
PSKc: c23a76e98f1a6483639b1ac1271e2e27
Security Policy: 0, onrcb
Done
dataset commit active
Done
ifconfig up
Done
thread start
Done

ממתינים מספר שניות ומוודאים שמערך הנתונים הפעיל נשמר באחסון לא תנודתי:

dataset active
Active Timestamp: 1
Channel: 13
Channel Mask: 07fff800
Ext PAN ID: d63e8e3e495ebbc3
Mesh Local Prefix: fd3d:b50b:f96d:722d/64
Network Key: dfd34f0f05cad978ec4e32b0413038ff
Network Name: OpenThread-8f28
PAN ID: 0x8f28
PSKc: c23a76e98f1a6483639b1ac1271e2e27
Security Policy: 0, onrcb
Done

איפוס המכשיר:

reset
ifconfig up
Done
thread start
Done

ממתינים מספר שניות ומוודאים שהמכשיר חובר מחדש לרשת בהצלחה:

panid
0x8f28
Done
state
router
Done

אימות יצירת המספר באופן אקראי

הדגמת יצירה של מספר אקראי על ידי הפעלת הפקודה factoryreset ואימות כתובת מורחבת אקראית חדשה.

extaddr
a660421703f3fdc3
Done
factoryreset

יש להמתין מספר שניות...

extaddr
9a8ed90715a5f7b6
Done