OTNcpHandleHandlers

#include <ncp.h>

Definiuje strukturę zawierającą wszystkie starsze moduły obsługi (wskaźniki funkcji).

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mJoinLegacyNode
Dołącz do modułu obsługi.
mSetLegacyUlaPrefix
Ustaw moduł obsługi ULA.
mStartLegacy
Uruchom moduł obsługi.
mStopLegacy
Zatrzymaj moduł obsługi.

Atrybuty publiczne

mJoinLegacyNode

otNcpHandlerJoinLegacyNode otNcpLegacyHandlers::mJoinLegacyNode

Dołącz do modułu obsługi.

mSetLegacyUlaPrefix (mSetLegacyUlaPrefix)

otNcpHandlerSetLegacyUlaPrefix otNcpLegacyHandlers::mSetLegacyUlaPrefix

Ustaw moduł obsługi ULA.

mStartLegacy,

otNcpHandlerStartLegacy otNcpLegacyHandlers::mStartLegacy

Uruchom moduł obsługi.

mStopLegacy,

otNcpHandlerStopLegacy otNcpLegacyHandlers::mStopLegacy

Zatrzymaj moduł obsługi.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego, który jest dostępny w GitHub. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub utworzyć dokumentację, zapoznaj się z materiałami.